Bedrijfsinformatie

ALS.be / ALS Liga België vzw

In februari 1995 (Belgisch Staatsblad 15.06.1995) werd de ALS Liga België vzw / Ligue SLA Belgique asbl officieel opgericht door een groep van patiënten en hun familieleden. Allen hadden nood aan goede informatie, hulp en coördinatie van de zorg bij ALS.
De vereniging richt zich naar alle Belgische ALS-patiënten. Het bestuur bestaat uitsluitend uit ALS-patiënten of hun familie. Zij kennen dus allemaal de ziekte met haar directe en indirecte gevolgen zeer goed en uit eerste hand.


ALS.be

ALS.be / ALS Liga België vzw

opzeggen

Categorie

toegevoegd: 2020-09-26 08:54:00 , gewijzigd: 2021-11-09 15:05:51
Opzeggen zo geregeld

Regel de opzegging zelf

Heb je een abonnement op ALS.be, maar wil je je lidmaatschap opzeggen? Je kunt je abonnement van ALS.be opzeggen door de opzegbrief te sturen, telefonisch of online. Of laat onze AccountGenie opzeggingsdienst voor je ALS.be opzeggen of stopzetten.

Laat het aan AccountGenie over

Hulp nodig met het opzeggen van on- en offline abonnementen, lidmaatschappen, accounts, profielen, klantenkaarten of nieuwsbrieven? Met AccountGenie kun je alles vinden over het opzeggen van abonnementen, beëindigen van accounts, stopzetten van donaties tot het wijzigen van adressen.

opzeggen

Wij hebben alles overzichtelijk voor je bij elkaar gezocht maar… Zie je er na een verhuizing of emigeren tegenop om zelf steeds weer hetzelfde verhaal tegen grote en kleine (internationale) bedrijven te moeten vertellen, dit te e-mailen of per brief te laten weten? Laat AccountGenie je helpen.

opzeggen