Met AccountGenie is opzeggen zo geregeld

Zoek in 3244 bedrijven naar de opzegprocedure voor abonnementen, lidmaatschappen, accounts, profielen & nieuwsbrieven.
Online, snel en zonder zorgen alles opzeggen.
Loading...

Disclaimer


Deze website https://accountgenie.nl (de “Website”) is eigendom van Digital Economy Hub BV (hierna te noemen “AccountGenie”), een onderneming zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69821593.


Algemeen:

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Inhoud Website:

AccountGenie behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen. AccountGenie besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.


Aansprakelijkheid:

AccountGenie is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en AccountGenie tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie. AccountGenie is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en AccountGenie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is AccountGenie niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden. De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. AccountGenie aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.


Intellectueel Eigendom:

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij AccountGenie voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AccountGenie is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.


Contact:

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met AccountGenie via hello@accountgenie.nl